Software Innovation Day

Kongressmedien

Begleitmedien: Handout, Lanyards, Menukarte – HELLOGRAPH Designkollektiv Potsdam, Berlin, Dresden
Begleitmedium: Handout Agenda – HELLOGRAPH Designkollektiv Potsdam, Berlin, Dresden
Begleitmedien: Broschüre – HELLOGRAPH Designkollektiv Potsdam, Berlin, Dresden